PJ’s Holic

Membership Program

Chương trình PJ’s Holic đem đến những ưu đãi đặc biệt cho các khách hàng thân thiết và áp dụng tại các chi nhánh cửa hàng của PJ’s Coffee Vietnam. Thông qua chương trình PJ’s Holic, các khách hàng thân thiết sẽ nhận những ưu đãi, đặc quyền hấp dẫn và mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khách hàng.

PJ’s Holic Welcome voucher
Nhận mã PJ’s Holic Welcome (20% tối đa VND20.000)

Birthday Gift
Nhận voucher một phần bánh miễn phí trong ngày sinh nhật

BEAN – một đơn vị tích lũy điểm hoàn toàn mới tại phiên bản PJ’s Holic dưới hình thức Membership Rewards. Với chương BEAN trình này, đơn vị tích điểm sẽ được quy đổi bằng BEAN. Với số BEAN mà bạn tích lũy được, không chỉ dùng để thăng hạng thành viên, mà còn dùng để đổi lấy nhiều ưu đãi đa dạng và hấp dẫn hơn tại chi nhánh các cửa hàng của PJ’s Coffee Vietnam.
10,000 VND = 1 BEAN

Quyền lợi đổi BEANs

Free Upsize

Free shipping

(tối đa 15,000 VND cho đơn hàng từ 100,000 VND)

Mua 2 tặng 1

Tặng ly Tumbler

15% discount on the FIRST bill
Giảm 15% cho hóa đơn đầu tiên khi KH lên Thành Viên Đồng (tối đa VND15.000)

Discount 5% on each bill
Giảm 5% (tối đa VND5.000) trên mỗi hóa đơn(code sửdụng được 20 lần)

Birthday Gift
Nhận voucher một phần bánh miễn phí trong ngày sinh nhật

Free 1 Same Drink
Tặng 1 đồ uống cùng loại tại thời điểm gọi mỗi khi tích được 50 BEAN

BEAN – một đơn vị tích lũy điểm hoàn toàn mới tại phiên bản PJ’s Holic dưới hình thức Membership Rewards. Với chương BEAN trình này, đơn vị tích điểm sẽ được quy đổi bằng BEAN. Với số BEAN mà bạn tích lũy được, không chỉ dùng để thăng hạng thành viên, mà còn dùng để đổi lấy nhiều ưu đãi đa dạng và hấp dẫn hơn tại chi nhánh các cửa hàng của PJ’s Coffee Vietnam.
10,000 VND = 1 BEAN

Quyền lợi đổi BEANs

Free Upsize

Free shipping

(tối đa 15,000 VND cho đơn hàng từ 100,000 VND)

Mua 2 tặng 1

Tặng ly Tumbler

15% discount on the FIRST bill
Giảm 15% cho hóa đơn đầu tiên khi KH lên Thành Viên Bạc (tối đa VND15.000)

Discount 10% on each bill
Giảm 10% (tối đa VND10.000) trên mỗi hóa đơn(code sử dụng được 20 lần)

Birthday Gift
Nhận voucher một phần bánh miễn phí trong ngày sinh nhật

Free 1 Same Drink
Tặng 1 đồ uống cùng loại tại thời điểm gọi mỗi khi tích được 50 BEAN

BEAN – một đơn vị tích lũy điểm hoàn toàn mới tại phiên bản PJ’s Holic dưới hình thức Membership Rewards. Với chương BEAN trình này, đơn vị tích điểm sẽ được quy đổi bằng BEAN. Với số BEAN mà bạn tích lũy được, không chỉ dùng để thăng hạng thành viên, mà còn dùng để đổi lấy nhiều ưu đãi đa dạng và hấp dẫn hơn tại chi nhánh các cửa hàng của PJ’s Coffee Vietnam.
10,000 VND = 1 BEAN

Quyền lợi đổi BEANs

Free Upsize

Free shipping

(tối đa 15,000 VND cho đơn hàng từ 100,000 VND)

Mua 2 tặng 1

Tặng ly Tumbler

15% discount on the FIRST bill
Giảm 15% cho hóa đơn đầu tiên khi KH lên Thành Viên Vàng (tối đa 15.000 VND)

Discount 15% on each bill
Giảm 15% (tối đa 15.000 VND) trên mỗi hóa đơn (code sử dụng được 20 lần trong 3 tháng)

Birthday Gift
Nhận voucher một phần bánh miễn phí trong ngày sinh nhật

Free 1 Same Drink
Tặng 1 đồ uống cùng loại tại thời điểm gọi mỗi khi tích được 50 BEAN

BEAN – một đơn vị tích lũy điểm hoàn toàn mới tại phiên bản PJ’s Holic dưới hình thức Membership Rewards. Với chương BEAN trình này, đơn vị tích điểm sẽ được quy đổi bằng BEAN. Với số BEAN mà bạn tích lũy được, không chỉ dùng để thăng hạng thành viên, mà còn dùng để đổi lấy nhiều ưu đãi đa dạng và hấp dẫn hơn tại chi nhánh các cửa hàng của PJ’s Coffee Vietnam.
10,000 VND = 1 BEAN

Quyền lợi đổi BEANs

Free Upsize

Free shipping

(up to 15,000 VND for
orders from 100,000 VND)

Buy 2 get 1

Free Tumbler

UNLIMITED 20% discount
Ưu đãi giảm 20% cho tất cả sản phẩm mỗi giao dịch (không giới hạn)

PJ’s Signature Merchandise
Tặng bộ sản phẩm Sustainable Living: PJ’s Canvas bag, PJ’s Umbrella, Cold Brew Kit, Seasonal box mỗi khi tích được 200 BEANs

Birthday Gift
Tặng 1 phần bánh + Keepcup trong ngày sinh nhật

First Privileges
Cơ hội trải nghiệm và hưởng đặc quyền đầu tiên trong những chương trình, sự kiện đặc biệt và sản phẩm mới của PJ’s Coffee Vietnam

Free Meeting Space
Cơ hội trải nghiệm miễn phí phòng họp công suất 6 người tại PJ’s Coffee chi nhánh SALA mỗi tháng một lần

BEAN – một đơn vị tích lũy điểm hoàn toàn mới tại phiên bản PJ’s Holic dưới hình thức Membership Rewards. Với chương BEAN trình này, đơn vị tích điểm sẽ được quy đổi bằng BEAN. Với số BEAN mà bạn tích lũy được, không chỉ dùng để thăng hạng thành viên, mà còn dùng để đổi lấy nhiều ưu đãi đa dạng và hấp dẫn hơn tại chi nhánh các cửa hàng của PJ’s Coffee Vietnam.
10,000 VND = 1 BEAN

Quyền lợi đổi BEANs

Free Upsize

Free shipping

(tối đa 15,000 VND cho đơn hàng từ 100,000 VND)

Mua 2 tặng 1

Tặng ly Tumbler

PJ’s Holic Welcome voucher
Nhận mã PJ’s Holic Welcome 20% (áp dụng cho hóa đơn từ VND 50.000)

Birthday Gift
Nhận voucher một phần bánh miễn phí trong ngày sinh nhật

BEAN – một đơn vị tích lũy điểm hoàn toàn mới tại phiên bản PJ’s Holic dưới hình thức Membership Rewards. Với chương BEAN trình này, đơn vị tích điểm sẽ được quy đổi bằng BEAN. Với số BEAN mà bạn tích lũy được, không chỉ dùng để thăng hạng thành viên, mà còn dùng để đổi lấy nhiều ưu đãi đa dạng và hấp dẫn hơn tại chi nhánh các cửa hàng của PJ’s Coffee Vietnam.
10,000 VND = 1 BEAN

Benefits of exchanging BEANs

Free Upsize

Free shipping

(up to 15,000 VND for orders from 100,000 VND)

Mua 2 tặng 1

Tặng ly Tumbler

15% discount on the FIRST bill
Giảm 15% cho hóa đơn đầu tiên khi KH lên Thành Viên Đồng (tối đa VND 15.000)

Discount 5% on each bill
Giảm 15% cho hóa đơn đầu tiên khi KH lên Thành Viên Đồng (tối đa VND 15.000)

Birthday Gift
Nhận voucher một phần bánh miễn phí trong ngày sinh nhật

Free Drink
Free 1 đồ uống cùng loại tại thời điểm gọi mỗi khi tích được 50 BEAN

BEAN – một đơn vị tích lũy điểm hoàn toàn mới tại phiên bản PJ’s Holic dưới hình thức Membership Rewards. Với chương BEAN trình này, đơn vị tích điểm sẽ được quy đổi bằng BEAN. Với số BEAN mà bạn tích lũy được, không chỉ dùng để thăng hạng thành viên, mà còn dùng để đổi lấy nhiều ưu đãi đa dạng và hấp dẫn hơn tại chi nhánh các cửa hàng của PJ’s Coffee Vietnam.
10,000 VND = 1 BEAN

Benefits of exchanging BEANs

Free Upsize

Free shipping

(up to 15,000 VND for orders from 100,000 VND)

Mua 2 tặng 1

Tặng ly Tumbler

15% discount on the FIRST bill
Giảm 15% cho hóa đơn đầu tiên khi KH lên Thành Viên Bạc (tối đa VND 15.000)

Discount 10% on each bill
Giảm 10% (tối đa VND 10.000) trên mỗi hóa đơn (code sử dụng được 20 lần trong 3 tháng)

Birthday Gift
Nhận voucher một phần bánh miễn phí trong ngày sinh nhật.

Free Drink
Free 1 đồ uống cùng loại tại thời điểm gọi mỗi khi tích được 50 BEAN.

BEAN – một đơn vị tích lũy điểm hoàn toàn mới tại phiên bản PJ’s Holic dưới hình thức Membership Rewards. Với chương BEAN trình này, đơn vị tích điểm sẽ được quy đổi bằng BEAN. Với số BEAN mà bạn tích lũy được, không chỉ dùng để thăng hạng thành viên, mà còn dùng để đổi lấy nhiều ưu đãi đa dạng và hấp dẫn hơn tại chi nhánh các cửa hàng của PJ’s Coffee Vietnam.
10,000 VND = 1 BEAN

Benefits of exchanging BEANs

Free Upsize

Free shipping

(up to 15,000 VND for orders from 100,000 VND)

Mua 2 tặng 1

Tặng ly Tumbler

15% discount on the FIRST bill
Giảm 15% cho hóa đơn đầu tiên khi KH lên Thành Viên Vàng (tối đa VND 15.000)

Discount 15% on each bill
Giảm 15% (tối đa VND15.000) trên mỗi hóa đơn (code sử dụng được 20 lần trong 3 tháng)

Birthday Gift
Nhận voucher một phần bánh miễn phí trong ngày sinh nhật.

Free 1 Same Drink
Free 1 đồ uống cùng loại tại thời điểm gọi mỗi khi tích được 50 BEAN

BEAN – một đơn vị tích lũy điểm hoàn toàn mới tại phiên bản PJ’s Holic dưới hình thức Membership Rewards. Với chương BEAN trình này, đơn vị tích điểm sẽ được quy đổi bằng BEAN. Với số BEAN mà bạn tích lũy được, không chỉ dùng để thăng hạng thành viên, mà còn dùng để đổi lấy nhiều ưu đãi đa dạng và hấp dẫn hơn tại chi nhánh các cửa hàng của PJ’s Coffee Vietnam.
10,000 VND = 1 BEAN

Benefits of exchanging BEANs

Free Upsize

Free shipping

(up to 15,000 VND for orders from 100,000 VND)

Mua 2 tặng 1

Tặng ly Tumbler

UNLIMITED 20% discount
Uu đãi giảm 20% cho tất cả sản phẩm mỗi giao dịch (không giới hạn)

PJ’s Signature Merchandise
Tặng bộ sản phẩm sustainable living: PJ’s Canvas bag, PJ’s Umbrella, Cold Brew Kit,
Seasonal box mỗi khi tích được 200 BEANs

Birthday Gift
Tặng 1 phần bánh + Keepcup trong ngày sinh nhật

First Privileges
Cơ hội trải nghiệm và hưởng đặc quyền đầu tiên trong những chương trình, sự kiện đặc
biệt và sản phẩm mới của PJ’s Coffee Vietnam

Free Meeting Space
Cơ hội trải nghiệm miễn phí phòng họp công suất 6 người tại PJ’s Coffee chi nhánh SALA mỗi tháng một lần

BEAN – một đơn vị tích lũy điểm hoàn toàn mới tại phiên bản PJ’s Holic dưới hình thức Membership Rewards. Với chương BEAN trình này, đơn vị tích điểm sẽ được quy đổi bằng BEAN. Với số BEAN mà bạn tích lũy được, không chỉ dùng để thăng hạng thành viên, mà còn dùng để đổi lấy nhiều ưu đãi đa dạng và hấp dẫn hơn tại chi nhánh các cửa hàng của PJ’s Coffee Vietnam.
10,000 VND = 1 BEAN

Benefits of exchanging BEANs

Free Upsize

Free shipping

(up to 15,000 VND for orders from 100,000 VND)

Mua 2 tặng 1

Tặng ly Tumbler
Document

Register Via

1
2
3
4
5

STEP 1

Mở ứng dụng Zalo

STEP 2

Truy cập vào OA Zalo của thương hiệu

STEP 3

Ấn Theo Dõi hoặc Quan tâm trên kênh OA Zalo Thương Hiệu và ấn vào form đăng ký

STEP 4

: Thông tin cá nhân tự động hiển thị trên form.

STEP 5

Ấn Gửi thông tin

1
2
3
4
5

STEP 1

Mở ứng dụng Messenger và truy cập vào fanpage “PJ’s Coffee Vietnam”

STEP 2

Ấn theo dõi PJ’s Coffee Fanpage và click bắt đầu Chat

STEP 3

Click on the 3 tile symbol in the right corner of the inbox, select Member Information

STEP 4

Click “Register Now!” và điền thông tin cá nhân vào form.

STEP 5

Nhấn gửi thông tin đăng ký

Register Via

Policy

Khách hàng có thể đăng ký trở thành thành viên qua tài khoản Facebook / Mã QR. Tài khoản này có thể tích lũy BEAN cho mọi giao dịch.

Khách hàng chỉ có thể tích luỹ được BEAN nếu họ xuất trình số điện thoại của mình cho nhân viên của hàng khi thanh toán. BEAN và thông tin hồ sơ sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ sau khi giao dịch hoàn tất.

Khách hàng sẽ kiếm được BEAN dựa trên giá trị mua hàng của họ theo tỷ lệ của một BEAN cho mỗi 10.000 đồng.

BEAN được tích lũy theo hạng thành viên của khách hàng, được coi là phương tiện để xem xét các cấp thành viên và lợi ích / phần thưởng hàng năm.

PJ’s Coffee không chịu trách nhiệm giải quyết quyền lợi của khách hàng nếu họ cung cấp thông tin hồ sơ không đầy đủ và không chính xác hoặc nếu khách hàng của quyền lợi hết hạn theo quy định của chương trình.

PJ’s Coffee có quyền chấm dứt tài khoản đã đăng ký của khách hàng nếu PJ’s Coffee đã giải quyết tất cả các quyền lợi liên quan đến tích lũy của khách hàng.

Không thể chuyển đổi, chia sẻ và chuyển nhượng tài khoản.

Miễn phí đồ uống: chỉ áp dụng cho một đồ uống trong menu.

PJ’s Coffee có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng.

Tài khoản Kim Cương chỉ áp dụng dành cho cư dân tại Việt Nam. Tài Khoản Kim Cương là tài sản do PJ’s Coffee cấp cho khách hàng.

PJ’s Coffee chỉ cấp tài khoản cho khách hàng một lần và từ chối cấp lại

Nếu tài khoản bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy, khách hàng có thể bị mất. Tuy nhiên, khách hàng có thể thông báo với nhân viên PJ’s Coffee để được giải quyết tình hình.

CHUỖI CỬA HÀNG

PJ's - SALA STORE

145-147 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Thủ Đức, TPHCM
Sdt: +84 934000591

7:00 sáng - 9:00 tối*

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

Cơ Sở Mầm Non
101 Thảo Điền, Quận 2, TP. Thủ Đức, TPHCM
Sdt: +84 903000172

6:30 sáng - 3:30 chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu*

Cấp 3 & Dự bị đại học
246 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP. Thủ Đức, TPHCM
Sdt: +84 934000631

6:30 sáng - 3:30 chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu*

* Thời gian hoạt động có thể thay đổi không được báo trước

GIAO HÀNG ONLINE