Chuỗi cửa hàng

PJ’s – SALA STORE

145-147 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 934000591

Giờ hoạt động: 7:00 AM – 9:00 PM*

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

Cấp 3 & Dự bị đại học
101 Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Min

Điện thoại: +84 903000172

Giờ hoạt động: 6:30 AM – 3:30 PM, Thứ 2 – Thứ 7*

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

Mầm Non Cơ Sở
246 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Min

Điện thoại: +84 934000631

Giờ hoạt động: 6:30 AM – 3:30 PM, Thứ 2 – Thứ 7*

*có thể thay đổi không báo trước

CHUỖI CỬA HÀNG

PJ's - SALA STORE

145-147 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Thủ Đức, TPHCM
Sdt: +84 934000591

7:00 sáng - 9:00 tối*

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

Cơ Sở Mầm Non
101 Thảo Điền, Quận 2, TP. Thủ Đức, TPHCM
Sdt: +84 903000172

6:30 sáng - 3:30 chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu*

Cấp 3 & Dự bị đại học
246 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP. Thủ Đức, TPHCM
Sdt: +84 934000631

6:30 sáng - 3:30 chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu*

* Thời gian hoạt động có thể thay đổi không được báo trước

GIAO HÀNG ONLINE