pjs_movie_web_subpage_723x358px1

Thể lệ:

  • Mỗi hóa đơn mua hàng (không giới hạn giá trị thanh toán) sẽ sẽ có 01 cơ hội bỏ danh thiếp vào thùng bốc thăm may mắn để bốc thăm trúng vé xem phim
  • Áp dụng tại 2 cửa hàng PJs Vincom & PJs Sala

Giải thưởng: được bốc thăm vào đầu mỗi tháng và Livestream trực tiếp trên Fan page của mỗi cửa hàng

  • Giải thưởng tháng 7: bốc thăm vào ngày 1/8/2017 tại mỗi cửa hàng. 10 vé/ 1 người/ 1 cửa hàng
  • Giải thưởng tháng 8: bốc thăm vào ngày 1/9/2017 tại mỗi cửa hàng. 8 vé/ 1 người/ 1 cửa hàng
  • Giải thưởng tháng 9: bốc thăm vào ngày 1/10/2017 tại mỗi cửa hàng. 6 vé/ 1 người/ 1 cửa hàng

? PJ’s Coffee Vincom Fan page

PJ’s Coffee Sala Fan page

Điều kiện và điều khoản:

  • Mỗi bill là 01 lần được bỏ danh thiếp vào thùng bốc thăm
  • Nếu khách hàng không có danh thiếp, có thể sử dụng sẵn danh thiếp đã được chuẩn bị ở cửa hàng
  • Áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác
  • Danh thiếp khách hàng tham gia bỏ vào thùng thăm phải bấm kèm với hóa đơn mua hàng. Trường hợp danh thiếp trúng thưởng không có hóa đơn sẽ không được tính là hợp lệ
  • Không giới hạn số lần tham gia của khách

movie-theater-revival-popcorn