PJ’S COFFEE TỪ NEW ORLEANS KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG Thứ 2, TIẾP TỤC MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

PJ’s Coffee chính thức khai trương cửa hàng thứ 2 tại khu đô thị Sala quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước tiến trong kế hoạch phát triển thương hiệu tại Việt Nam. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM (16/12/2016) – PJ’s Coffee –  chuỗi cà phê đến từ New Orleans...