The Coffee Beans Journey from Harvest to Cup

One Small Step for The Coffee Bean, One Big Leap for Flavour – At PJ’s Coffee, every cup of coffee is made with love, but that is not enough, we want to make sure that every bean has felt that love from the very beginning, to ensure the best flavour imaginable. PJ’s...

PJ’s Coffee Says ‘I Do’ to You

At PJ’s Coffee, we want to make sure that you know how much we appreciate you. We want you to feel our New Orleans hospitality when you visit one of our stores, and just seeing you smile over one of our cups of coffee, is one of the best things ever.   The...

CƠ HỘI NHẬN VÉ XEM PHIM ĐẾN HẾT NĂM

Thể lệ: Mỗi hóa đơn mua hàng (không giới hạn giá trị thanh toán) sẽ sẽ có 01 cơ hội bỏ danh thiếp vào thùng bốc thăm may mắn để bốc thăm trúng vé xem phim Áp dụng tại 2 cửa hàng PJs Vincom & PJs Sala Giải thưởng: được bốc thăm vào đầu mỗi tháng và Livestream trực...